Call for papers

Jak přihlásit svůj příspěvek?

Chcete se stát přednášejícím na konferenci? Vyplňte registrační formulář, v rámci kterého nám zašlete abstrakt vašeho příspěvku. Termín pro zasílání abstraktů je 28. 5. 2018.

Registrovat příspěvek

Očekávaná témata konference

Konference je pojata jako interdisciplinární a je otevřena různým příspěvkům z oblasti religionistiky, antropologie, sociologie, mediálních studií, politologie, muzikologie, estetiky či jiných oborů. Konference by se měla primárně (ale nikoli výlučně) věnovat těmto tématům:

Náboženská autorita a metal

Akce a postoje dominantních náboženských struktur k metalu a názory či činnost subkultury vůči nim

Metal jako kontroverze

Transgresivní témata v metalu; „protimetalová tažení”; zákazy a perzekuce

Abrahámovská náboženství v metalu

Křesťanství, judaismus a islám v diskursu, hudbě a výtvarném vyjádření metalu; vyznavači abrahámovských náboženství v subkultuře

Metal a globalizace

Odlišnosti jednotlivých metalových scén v globálním měřítku; inkorporace lokálních kulturních a náboženských prvků; metal a nacionalismus

Nábožensky a spirituálně aktivní lidé o metalu

Mínění vyznavačů náboženských/spirituálních hnutí o metalu a oficiální postoje alternativních duchovních organizací k němu

Alternativní nábožensko-spirituální proudy v metalu

Interpretace nezápadních (např. východních) duchovních tradic; magie a západní esoterismus; satanismus; moderní pohanství a jiná duchovní hnutí; temná spiritualita a okultura

Náboženské aspekty metalové hudby a subkultury

Koncert coby rituál; poslech a hraní hudby coby mystický zážitek či jiné spojitosti mezi nábožensko-spirituálními fenomény a metalem

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info