Metal, náboženství a spiritualita


12. 6. 2018

Brno, Filozofická fakulta MU,
místnost K31

O KONFERENCI

Konference se zaměří na vzájemný vztah náboženství a spirituality na straně jedné a metalové hudby a subkultury na straně druhé. Jejím cílem je postihnout prolínání obou sfér lidské činnosti v celé jeho šíři. Proto do sebe pojme jak názory nábožensky či spirituálně aktivních jedinců a organizací na metal a inkorporaci prvků hudby a subkultury do duchovního života, tak přítomnost náboženských či spirituálních témat a diskuze o nich v hudbě a subkultuře samotné.

Konferenci pořádá Ústav religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Call for papers

Aktuálně

Událost na Facebooku